Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 22 lipca 2015

Bobbi Brown Poland Online szanujemy Państwa prywatność oraz cenimy sobie relacje jakie mamy z Państwem. Państwa wizyta na naszej stronie internetowej podlega niniejszej Polityce Prywatności, Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ("Ustawa") oraz naszemu Regulaminowi. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje kategorie informacji osobowych, jakie zbieramy w ramach strony Bobbi Brown, aktualnie znajdującej się pod adresem www.bobbibrown.pl (“Strona”), jak również to, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje oraz komu ewentualnie je udostępniamy. Nasza Polityka Prywatności określa również środki jakie podejmujemy w celu ochrony tych informacji, jak również to w jaki sposób możecie Państwo uzyskać dostęp do treści, możliwości zmiany oraz usunięcia Państwa informacji osobowych. Polityka Prywatności wyjaśnia również w jaki sposób możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz otrzymywaniu informacji handlowej dotyczącej naszych produktów i usług.

Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do informacji, jakie zamieszczane są w ramach strony Bobbi Brown. Tym samym nie odnosi się ona do jakichkolwiek innych danych lub informacji handlowych, jakie mogą wskazywać na Bobbi Brown, np. kontakt z oddziałami lub sklepami Bobbi Brown.
W przypadku wizyty na innej z naszych regionalnych stron internetowych, lub odesłań poprzez niniejszą Stronę do witryn innych firm, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tam politykami prywatności, które znajdą zastosowanie do tych stron.

Kliknięcie w jeden z poniższych linków spowoduje odesłanie do poszczególnych sekcji:

Informacje jakie gromadzimy oraz sposób ich wykorzystania
Korzystanie przez Bobbi Brown Poland Online z informacji osobowych
    Informacja Handlowa
    Komunikacja związana z obsługą Strony
    Dostosowanie się do Państwa potrzeb
    Eventy, sondy oraz ankiety
    Zatrudnienie
Technologia umożliwiająca dostosowywanie naszej Strony do Państwa oczekiwań
    Web Beacons oraz Tracking Links
    Cookies
Jakie informacje udostępniamy oraz komu je udostępniamy
    Spółka Estēe Lauder Companies Inc.
    Osoby trzecie
    Transfery Aktywów
    Zgodność z prawem
Prywatność dzieci
W jaki sposób chronimy informacje osobowe
Zmiany w Polityce Prywatności
Państwa możliwości
    Aktualizacja informacji
    Możliwość rezygnacji oraz zarządzanie ustawieniami osobistymi
Administrator Danych/Przetwarzający Dane na zlecenie
Uwagi

Informacje jakie gromadzimy oraz sposób ich wykorzystania

Do Państwa należy decyzja o powierzeniu nam, podczas wizyty na naszej Stronie, swoich informacji osobowych. Przykładowo, gdy zdecydujecie się Państwo wypełnić internetową ankietę, możecie być poproszeni o wskazanie pewnych informacji takich jak informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer telefonu), kategorii wiekowej, rodzaj produktów i/lub kosmetyków, jakich używacie lub, jakimi interesujecie się.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby wasze dane osobowe były przez nas gromadzone i przetwarzane, prosimy o nie przekazywanie ich nam.

Korzystanie przez Bobbi Brown Poland Online z informacji osobowych

Informacja Handlowa

W sytuacji, gdy podejmiecie Państwo taką decyzję i wybierzecie odpowiednią opcję, informacje, jakie dostarczacie Bobbi Brown Poland Online mogą być wykorzystane przez nas w celu tworzenia i dostarczania Państwu informacji i komunikatów, takich jak nasze newslettery, badania, bądź inne zawierające informacje o produktach i wydarzeniach, kosmetykach lub promocjach („Informacje Handlowe”). W sytuacji, gdy nie chcecie Państwo otrzymywać Informacji Handlowych, prosimy o nie wybieranie opcji otrzymywania ich. Jeśli jednak wybierzecie taką opcję, jednak później postanowicie nie otrzymywać od nas Informacji Handlowych, prosimy o zastosowanie się do informacji dostępnych w sekcji Państwa możliwości poniżej.

Komunikacja związana z obsługą Strony

W sytuacji, gdy zadecydowaliście się Państwo na przekazanie nam swoich danych kontaktowych, możecie Państwo spodziewać się z naszej Strony różnego rodzaju powiadomień, w tym korespondencji mailowej dotyczącej funkcjonowania Strony, jak również komunikatów związanych z Państwa zapytaniami lub wnioskami. Przykładowo, wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymują maila powitalnego, za pomocą którego następuje potwierdzenie rejestracji. Ten rodzaj komunikacji jest niezbędny w celu zapewniania obsługi Strony, przesyłania odpowiedzi na Państwa zapytania oraz świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, na jakim są one świadczone przez Bobbi Brown Poland Online.

Dostosowanie się do Państwa potrzeb

Możemy wykorzystywać Państwa informacje osobowe w celu świadczenia usług związanych z dostosowaniem się do Państwa indywidualnych potrzeb w zakresie korzystania z naszej Strony. Przykładowo, dzięki temu możemy sugerować Państwu produkty, jakimi możecie być Państwo zainteresowani.

Eventy, Sondy oraz Ankiety

Okazjonalnie, Bobbi Brown Poland Online może sponsorować specjalne wydarzenia (eventy, takie jak konkursy, loterie), sondy oraz ankiety. Eventy te będą określać w sposób szczegółowy, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Dlatego też prosimy o każdorazowe zapoznanie się z zasadami dotyczącymi poszczególnych wydarzeń. W zakresie, we jakim poszczególne eventy, sondy lub ankiety nie będą regulowane odrębnie, będzie miała do nich zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności.

Zatrudnienie

W sytuacji, gdy przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, w związku z zatrudnieniem (np. swoje CV), będziemy traktować tego rodzaju dane osobowe jako poufne i będziemy wykorzystywać je wyłącznie w celu rozważenia Państwa kandydatury na stanowisko w naszej firmie lub w podmiotach z nami powiązanych oraz w celu skontaktowania się z Państwem w tej sprawie. „Podmioty powiązane” oznaczają osoby lub jednostki organizacyjne, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują lub są kontrolowane przez lub znajdują się pod wspólną kontrolą z naszą firmą. Będziemy przechowywać Państwa informacje w celu informowania o pojawiających się możliwościach zatrudnienia, chyba że zgłosicie Państwo wcześniej życzenie, abyśmy zaprzestali przetwarzać te informacje.

Technologia umożliwiająca
dostosowywanie naszej Strony do Państwa oczekiwań

Korzystamy z różnych technologii w celu gromadzenia informacji na temat odwiedzin naszej Strony oraz w celu dostosowania Strony do Państwa oczekiwań oraz doświadczeń. Przykładowo, możemy gromadzić numery adresów IP (Internet Protocol) identyfikujących Państwa komputer lub inne urządzenie mogące wskazywać na Państwa lokalizację. W niektórych przypadkach możemy korzystać z tych technologii w połączeniu z informacjami osobowymi jakie zamieszczacie Państwo za pośrednictwem Strony. Technologie te dostarczają wielu cennych informacji, takich jak okoliczność wcześniejszych Państwa odwiedzin na naszej Stronie. Pozwalają one również na zapamiętywanie Państwa preferencji. Każda w wykorzystywanych technologii jest opisana poniżej. Macie Państwo jednakże możliwość zrezygnować, podczas rejestracji na Stronie, z wykorzystywania plików cookies (por. poniżej) w powiązaniu z Państwa informacjami osobistymi.

Web Beacons oraz Tracking Links

Web beacons (zwane również jako internetowe znaki nawigacyjne, lub pixel tags), tracking links oraz podobnego rodzaju technologie składają się z kilku linijek kodu oraz są wbudowane w witrynach naszej Strony. Technologie te są z reguły wykorzystywane w powiązaniu z cookies, ponadto nie są one widoczne dla użytkowników Strony. Web beacons mogą być źródłem informacji dla stron trzecich, w szczególności dla podmiotów świadczących dla nas usługi oraz mogą być wykorzystywane w celu śledzenia zainteresowania zamieszczanymi na Stronie reklamami, w celu lepszego kierowania naszych reklam oraz wzmocnienia użyteczności Strony. W sytuacji gdy nie wyrazicie Państwo zgody na stosowanie przez nas cookies (zob. sekcję „Cookies” poniżej), jednocześnie odnosić się będzie to do Web beacons, które nie będą wykorzystywane w powyższych celach, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania przez Państwa z niektórych funkcjonalności dostępnych na Stronie.

Cookies

Browser cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym Państwa komputera, w trakcie odwiedzin naszej Strony. Flash cookies są podobne do browser cookies, jednakże mają ponadto możliwość przechowywania danych bardziej rozbudowanych, niż sam tekst, oraz są przechowywane raczej w Państwa wyszukiwarce, niż na dysku twardym.

Macie Państwo możliwość ustawienia w wyszukiwarce opcji powiadamiania o cookies lub automatycznego ich blokowania. W sytuacji, gdy zablokujecie Państwo cookies, możecie nadal korzystać z naszej Strony, korzystanie to może być jednak ograniczone do niektórych funkcjonalności.

Aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies kliknij tutaj.

Jakie informacje udostępniamy oraz komu je udostępniamy

Nie będziemy udostępniać Państwa informacji osobowych osobom trzecim w celu marketingu ich własnych produktów lub usług, bez wyraźnej Państwa zgody, poza wypadkiem określonym w sekcji „Transfery Aktywów” poniżej. Ponadto, w żaden sposób nie zbywamy ani nie udostępniamy informacji osobowych dotyczących osób odwiedzających naszą Stronę, poza przypadkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Spółka Estēe Lauder Companies Inc.

Będziemy przesyłać Państwa dane osobowe do spółki The Estee Lauder Company Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Spółka The Estee Lauder Company Inc. będzie występowała wyłącznie w charakterze podmiotu przetwarzającego Państwa dane osobowe. Spółka The Estee Lauder Company Inc. zachowa Państwa informacje w tajemnicy oraz zagwarantuje właściwy poziom ich ochrony. Jeśli nie chcecie Państwo abyśmy udostępniali wasze informacje osobowe Estēe Lauder Companies Inc., prosimy nie powierzać nam swoich danych. Wynika to z tego, iż nie jesteśmy w stanie oferować korzyści związanych z użytkowaniem www.bobbibrown.pl osobom, które nie wyraziły zgody na udostępnianie ich informacji osobowych Estēe Lauder Companies Inc..

Osoby trzecie

Możemy również zatrudniać inne spółki oraz osoby fizyczne w celu świadczenia usług na naszą rzecz, co następować będzie w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności. Jako przykłady możemy wskazać podmioty świadczące usługi z zakresu analizy danych, wsparcia klienta, e-mailingu oraz hostingu. Takie podmioty trzecie mogą mieć dostęp do Państwa informacji osobowych niezbędnych w celu realizacji przez nie usług, jednocześnie nie mogą one wykorzystywać tych informacji w sposób, który naruszałby niniejszą Politykę Prywatności oraz Ustawę

Ponadto, w niektórych przypadkach, możecie być Państwo proszeni o wyrażenie zgody na udostępnianie swoich danych takim podmiotom trzecim jak sponsorzy promocji lub eventów. Wówczas, gdy wyrazicie Państwo zgodę, możemy udostępniać tym podmiotom trzecim informacje jakie udostępnicie nam, a one mogą wykorzystywać te informacje dla ich własnych celów i w zgodzie z ich własnymi politykami prywatności.

Transfery Aktywów

W związku z rozwojem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy sprzedawać część ze swoich aktywów. W sytuacji gdy dojdzie do takich transakcji, z reguły informacje o użytkownikach, w tym informacje osobowe, stanowią składnik tychże aktywów. Dlatego też poprzez powierzenie nam swoich danych za pośrednictwem Strony, wyrażacie Państwo zgodę na transfer swoich danych w opisanych powyżej okolicznościach. Macie Państwo możliwość sprzeciwienia się takiemu transferowi swoich danych osobowych, w tym celu prosimy o kontakt zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Państwa możliwości”.

Zgodność z prawem

Możemy udostępniać informacje osobowe, jeśli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub gdy wynika z odpowiedniego wezwania organów władzy. Dodatkowo, możemy udostępniać takie informacje, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla zapobieżenia szkodzie osobowej lub majątkowej bądź gdy jest to związane z podejrzeniem nielegalnej działalności.

Prywatność dzieci

Jeśli nie ukończyłaś(eś) jeszcze 18 roku życia, masz prawo przeszukiwania naszej Strony. Jednakże, nie możesz przekazywać nam swoich danych osobowych. Przykładowo, nie masz możliwości rejestracji na naszej Stronie, ponieważ Strona ta nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 lat, a my nie planujemy gromadzić informacji o takich osobach. W sytuacji gdy dowiemy się o tym, że informacje jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem Strony w sposób niezamierzony pochodzą od osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, niezwłocznie usuniemy takie informacje z naszych baz.

W jaki sposób chronimy informacje osobowe

Zapewniamy stosowne zabezpieczenia mające na celu ochronę informacji osobowych powierzonych nam za pośrednictwem Strony przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W sytuacji, gdy macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z zabezpieczeniami przyjętymi na naszej Stronie, prosimy o kontakt mailowy pod adres info@bobbibrown.pl

Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom. W sytuacji gdy to nastąpi, udostępnimy zmienioną treść Polityki na niniejszych Stronach. Dlatego też sugerujemy Państwu zapoznawanie się regularne z niniejszą Polityką Prywatności. Data wejścia w życie aktualnej wersji Polityki znajduje się na górze niniejszej strony.

Państwa możliwości

Aktualizacja informacji

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kliknięcie na poniższy link lub wysłanie maila na adres info@bobbibrown.pl.

Możliwość rezygnacji oraz zarządzanie ustawieniami osobistymi

W każdym czasie możecie Państwo podjąć decyzję co do otrzymywania od nas (lub nie) maili. W tym celu możecie Państwo zmienić swoje ustawienia osobiste, klikając opcję „Wyrejestrowanie”, która znajdować będzie się na każdym przesłanym przez nas mailu. Możecie również przesłać Państwo do nas w tej sprawie maila pod adres info@bobbibrown.pl. Możecie Państwo również zrezygnować z otrzymywania od nas tradycyjnej poczty oraz telefonów, w tym celu prosimy o wysłanie maila na adres info@bobbibrown.pl oraz wskazanie, iż nie życzą sobie Państwo takiej formy kontaktu z nami.

Administrator Danych/Przetwarzający Dane na zlecenie

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kliknięcie na poniższy link lub wysłanie maila na adres info@bobbibrown.pl.

Uwagi

Podjęliśmy duży wysiłek, aby Państwa wizyta na naszej Stronie była możliwie najlepsza pod każdym względem, również w zakresie ochrony Państwa prywatności. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@bobbibrown.pl.

Estēe Lauder Poland Sp. z o.o.
Postępu 21B
02-676 Warszawa,

Tel. +22 464 99 00
Fax. +22 464 99 08

INFORMACJE O SPÓŁCE

NIP PL 526-00-11-173,
REGON 010128910
Miejsce zarejestrowania:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000019698,
Wysokość kapitału zakładowego:
5 979 501,13 zł